ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแก้วธัญญา

KEO THANYA RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002636
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25 คลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว