ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไม้ไท้เชียงหลี

THAI CHEING LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002571
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5 ซอยเพชรเกษม 98/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)