ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภากรณ์

ARPAKORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002547
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 54/3 ถนนจรัลสนิทวงค์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว