ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัย

SOMCHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002458
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
30/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 484-486 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า