ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรม ฟ.แมน

P. MAN INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002440
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47/2 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง