ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลศิลป์การพิมพ์

VIBUL SILP PRINTING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002423
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 176,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 25/5 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น