ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพรรณ

TAWEEPAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002393
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 99-101 ถนนรองเมือง ซอย 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว