ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองแสงชัย

THONG SENG SHAY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002334
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
20/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 229 ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน