ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรงค์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002261
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4 ซอยทหารเรือ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15122 การผลิตอานเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์