ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนชัยค้าไม้

SANGUANCHAI TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนชัยค้าไม้ (ID: 0103501002172) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/5/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 130/4 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มีทุนจดทะเบียน 460,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501002172
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/5/2501 พ.ศ.
(66 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
460,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง