ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิกิตเศรษฐ

VIKITSETA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002130
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - หมู่ที่ 10 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป