ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติเวชเภสัช

SANTIVEJ BHESAJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
6/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 973/7 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์