ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสินจักรวรรดิ์

UDOMSIN CHAKKAVAD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002105
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 297/1 ถนนตัดใหม่ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น