ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุดา

SRISUDA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 221/1 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว