ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์จักรกล

MACHINERY PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002024
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
26/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4-6 ซอยสุขสวัสดิ์ 20 แยก 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น