ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภาพ

SERIBHARB LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001982
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
25/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 3 ซอยวรญาติ ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน