ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิมเม้งพาณิชย์

LIMMENG TRANDING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 219/221 ตรอกอาเนียเก็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง