ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนสุวรรณ

RATANASUVAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001851
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 40 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ