ห้างหุ้นส่วนจำกัด บั๊กเซ้งจั่น

BAK SENG CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001826
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
14/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 531/3 ถนนซอยมหาจักร์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น