ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิลเดรนส์โฮม

CHILDREN'S HOME LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001818
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 123/15 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้าน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น