ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ย่งพงไถ่

YONG PONG THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001800
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
12/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 167 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้