ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกมุท

COMUT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001788
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 335 ชั้นสาม ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป