ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอุตสาหกรรมการเจียรนัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001770
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
8/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 283 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย