ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียบางกอกการค้า

THE ASIA BANGKOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001702
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67-69 ตรอกกัปตันบุช แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว