ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างสุข

SARNG SOOK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001699
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
2/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 704/1 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย