ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุเมืองบริการ

CHARU MUENG SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001630
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
31/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 262 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45203 การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป