ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพืชผล

UDOM PUED PHOL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพืชผล (ID: 0103501001613) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1230 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501001613
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
28/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง