ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้บุญดี

SHANGHAI BOON DEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้บุญดี (ID: 0103501001508) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 14/3 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501001508
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
25/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง