ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำแคชแม็กซ์สาธุ22

CASH MAX SATHU 22 PAWN SHOP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001443
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
21/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 236/14-15 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ