ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอนันต์

THAI ANANT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอนันต์ (ID: 0103501001427) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: อาคาร 9 ชั้น 3 (ไทยนิยมผ่ายฟ้า) ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501001427
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
21/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง