ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตบำรุง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตบำรุง (ID: 0103501001320) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 87 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501001320
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง