ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียสามัคคี

ASIA SAMAKEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001303
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111 ถนนรองเมืองซอย 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง