ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนพรานพาณิชย์

"HUNTERS"ARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
17/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 168 ถนนอัษฏางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี