ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงกิจ

BUM ROONGKICH LIMITED PRATNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001214
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135/25 ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว