ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์

GREEN LAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001150
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 340,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 409/18 หมู่บ้านรุ่งเจริญ สุขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 34 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น