ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระแหง

RAHAENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001079
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1165 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้