ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบา เท๊กซ์

CEBATEX LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001036
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 310,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 154 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง