ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรเวียตนามเฟอร์นิเจอร์

SATHORN VIETNAM FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001010
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 237/2,237/4 ถนนสาธร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน