ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรเฟอร์นิซิง

SATHORN FURNISHING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรเฟอร์นิซิง (ID: 0103501000960) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 164-164/1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทาสี มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501000960
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43303 การทาสี

บริษัทที่คล้ายคลึง