ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังค์เชียง

KUNG CHIENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000943
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 238-240 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ