ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าสุกรวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000927
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/29 ถนนกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต