ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิทกาลเลอรี่

SMIT GALLERY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000897
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
25/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90/4 ตรอกโรงเรียนศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง