ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกจั๊ว

HOOK CHEU LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000889
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 24 ถนนกลันตัน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ