ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาครชัยการช่าง

NAKORNCHAI ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17-19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45202 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆ ที่คล้ายกัน