ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเลขพานิชย์

THAI LECK PANICH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000773
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1192 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว