ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนกิจพานิช

HGUAN HUAT PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000757
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 846 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ