ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องสีฟ้า

BLUE ROOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000609
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26-28 ซอยทหารเรือ และ 48-50 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร