ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ้งจูฮง

HENG CHOO HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000587
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 298 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น