ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฮกอัน

BANGKOK HOCK AN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000552
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43 ถนนนเรศ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์