ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครยนตร์

THE METROPOLITAN MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครยนตร์ (ID: 0103501000536) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 140-142 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501000536
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2501 พ.ศ.
(66 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง